Warunki Użytkowania

Udostępnione w serwisie dane/mapy/podkłady mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Metadane dostępne w Portalu GIS nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ani nie mogą stanowić oficjalnych dokumentów (map) wymaganych w postępowaniach administracyjnych/sądowych w celu uzyskania pozwoleń/zezwoleń/decyzji/koncesji lub innych rozstrzygnięć władzy publicznej.

Akceptuję Warunki Użytkowania